RealSprom, profesionální správa nemovistostí

Individuální přístup

Spravujeme domy ve vlastnictví obce, společenství vlastníků, bytových družstev i soukromých osob převážně v severní části okresu Praha-západ a v Praze 6.
Zajišťujeme komplexní služby zahrnující veškeré činnosti spojené se správou nemovitostí s využitím moderního HW a SW vybavení.

Learn More

Profesionalita a odpovědnost

Veškeré své činnosti provádíme s maximální péčí a proto klademe důraz na odpovědný přístup všech našich pracovníků. Pomáhají nám v tom pravidelná školení.
Abychom minimalizovali potenciálni vznik chyb, veškeré naše výstupy prochází vícestupňovou kontrolou a navíc pravidelně pořádáme interní hloubkové kontroly.

Learn More

Moderní technologie

Pro maximální efektivitu práce a eliminaci lidských chyb ve velké míře využíváme progresivních moderních technologií (ICT). Umožňuje nám to nabídnout klientům velmi příznivé finanční podmínky a zajistit konzistenci kvality výstupů.Learn More

Nadhled popořený zkušenostmi bývá tím prvním, čím pomůžeme:

  • Bootstrap v3.3.7
  • jQuery v1.11.1
  • Font Awesome v4.2.0
  • Working PHP contact form with validation
  • Unstyled page elements for easy customization
  • 17 HTML pages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, omnis doloremque non cum id reprehenderit, quisquam totam aspernatur tempora minima unde aliquid ea culpa sunt. Reiciendis quia dolorum ducimus unde.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestias, expedita, saepe, vero rerum deleniti beatae veniam harum neque nemo praesentium cum alias asperiores commodi.