IPv4
en | ge cs

Novinky a upozornění

Nový člen týmu

Od 1. května 2010 posílila náš tým Magdaléna Dvořáková. Také ona má na starosti správu domů.
Konzultační hodiny jsou stejné jako u ostaních.

Blíží se termín podání daňového přiznání

Proto nezapomeňte vše řádně zpracovat a včas odevzdat na FU.