IPv4
en | ge cs

Nabídka

Rozsah činnosti

 • Založení společenství vlastníků, organizace ustavující schůze, zajištění notářského zápisu, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, registrace u FÚ, v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, zajištění dokladů o nabytí právní moci.
 • Vedení veškeré dokumentace týkající se nemovitosti, pasport domu, pasporty bytů, evidence vlastníků, evidence oprav apod. Veškerá agenda je vedena na SW firmy TOM-Computer program DES – Domovní Evidenční Systém, který má vysokou vypovídací schopnost v technické i ekonomické oblasti.
 • Zajištění povinných revizí, jejich evidence, archivace, protokolární odstranění závad.
 • Zajištění pojištění domu podle pokynů vlastníka nemovitosti.
 • Zajištění účetnictví „společenství“ v souladu se zákonem.
 • Zajišťování služeb spojených s užíváním bytů (voda, teplo, plyn, spol. elektřina, odvoz odpadků, úklid společných prostor.
 • Zajištění provozu tepelného zdroje (domovní kotelna).
 • Evidence plateb souvisejících s vlastnictvím a užíváním bytů včetně archivu 10 let zpětně.
 • Rozúčtování jednotlivých služeb na konečné uživatele dle platných předpisů.
 • Rozúčtování fondu oprav na jednotlivé vlastníky.
 • Vybírání plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytů (fond oprav, zálohy na služby) prostřednictvím SIPO. Komunikace s Českou poštou je zajišťována elektronickou cestou za použití šifrovacího programu CRYPTA z důvodu ochrany osobních dat klientů.
 • Vedení finančních prostředků na zvláštním účtu společenství (vlastníka) a ročního vyúčtování těchto prostředků s možností využití výhod stavebního spoření.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Zajištění právních služeb.
 • Zajištění právních a notářských služeb při převodu bytu (zpracování smluv) včetně vkladu do KN.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu, z nemovitosti, darovací, z převodu nemovitosti, včetně jejich podání.
 • Jiné služby dle přání klienta.

Naše postupy a služby se řídí vždy přáním klientů.


Pokud se rozhodnete svěřit nám správu Vašeho domu, kontaktujte nás.